Ý nghĩa 78 lá bài Tarrot: giải nghĩa từng quân bài cụ thể trong các bộ bài

Ý nghĩa 78 lá bài Tarrot

Tìm hiểu chi tiết về lá bài The Hermit chi tiết và ý nghĩa nhất

Tìm hiểu chi tiết về lá bài The Hermit chi tiết và ý nghĩa nhất tại baitarot.com với nhữung lưu ý về lá bài nằm xuôi và ngược như thế nào, ý nghĩa chung của lá The Hermit.

Tìm hiểu chi tiết về lá bài The Hermit chi tiết và ý nghĩa nhất tại baitarot.com với nhữung lưu ý về lá bài nằm xuôi và ngược như thế nào, ý nghĩa chung của lá The Hermit.

(more…)

Ý nghĩa và diễn giải lá bài The Fool lật ngược và xuôi trong bài TAROT

Tìm hiểu chi tiết về lá bài The Fool chi tiết và ý nghĩa nhất trong bộ bài TAROT dành cho các bạn mới tìm hiểu và muốn học về bài TAROT, đây là những diễn giải theo một cách căn bản, dễ hiểu nhất từ baitarot.com

Ý nghĩa và diễn giải lá bài lật ngược và xuôi trong bài TAROT sau khi bạn đã biết ý nghĩa về lá THE FOOL như tính Khởi đầu, Tự phát hay sự điên rồ thì chúng ta tìm hiểu về sự khác nhau khi lá bài lật ngược và xuôi tại baitarot.com

(more…)

Tìm hiểu về lá bài The Star chi tiết và ý nghĩa nhất trong bài tarot

Tìm hiểu về lá bài The Star chi tiết và ý nghĩa nhất trong bài tarot, nội dung phù hợp cho các bạn mới chơi, bắt đầu tìm hiểu về Tarot một cách nghiêm túc. Các bạn sẽ biết được nội dung lá bài muốn nói gì khi nằm xuối hay ngược, lá nào hỗ trợ cho the star và lá nào đối nghịch với nó.

Tìm hiểu về lá bài The Star chi tiết và ý nghĩa nhất trong bài tarot, nội dung phù hợp cho các bạn mới chơi, bắt đầu tìm hiểu về Tarot một cách nghiêm túc. Các bạn sẽ biết được nội dung lá bài muốn nói gì khi nằm xuối hay ngược, lá nào hỗ trợ cho the star và lá nào đối nghịch với nó.

(more…)

Diễn giải ý nghĩa lá bài Ace of Swords

Diễn giải ý nghĩa lá Ace of Swords trong bài tarot

Diễn giải ý nghĩa lá Ace of Swords trong bài tarot một cách căn bản và dễ hiểu dành cho người mới chơi, muốn tìm hiểu cách bói bài tarot trên mạng online đơn giản.

(more…)

Tìm hiểu lá bài 9 Of Cups

Tìm hiểu lá bài 9 of Cups chi tiết và ý nghĩa nhất trong bài tarot

Tìm hiểu lá bài 9 of Cups chi tiết và ý nghĩa nhất trong bài tarot được diễn giải một cách đơn giản và dễ hiểu dành cho người mới biết về tarot. Ý nghĩa lá bài khi lật ngược hoặc xuôi chiều ra sao, cách đọc bài thế nào?

(more…)

Lá bài báo hiệu cái chết có ý nghĩa như thế nào?

Lá bài báo hiệu cái chết có ý nghĩa như thế nào?

Khi tìm hiểu ý nghĩa của 78 lá bài tarot chắc chắn bạn sẽ biết đến hoặc nghe qua lá Death Tarot, đây là lá bài báo hiệu cái chết trong bói bài TAROT hay còn có ý nghĩa như thế nào khác hay không? death tarot ý nghĩa gì khi xuôi & ngược trong trải bài được giải thích ý nghĩa cụ thể tại đây.

(more…)

Tìm hiểu chi tiết về lá bài The Lovers chi tiết và ý nghĩa nhất

Tìm hiểu chi tiết về lá bài The Lovers chi tiết và ý nghĩa nhất tại baitarot.com với những lưu ý về lá bài nằm xuôi và ngược như thế nào, ý nghĩa chung của lá The Lovers

Tìm hiểu chi tiết về lá bài The Lovers chi tiết và ý nghĩa nhất tại baitarot.com với nhữung lưu ý về lá bài nằm xuôi và ngược như thế nào, ý nghĩa chung của lá The Lovers

(more…)

Ý nghĩa lá bài King of Cups

Ý nghĩa lá bài King of Cups chi tiết nhất trong bài Tarot

Ý nghĩa lá bài King of Cups chi tiết nhất trong bài Tarot được giải nghĩa căn bản nhất khi trải bài ngược hay xuôi, trong hành động là gì cho người mới tìm hiểu.

(more…)

Các lá bài tarot thể hiện sự dối trá

Các lá bài tarot thể hiện sự dối trá

Các lá bài tarot thể hiện sự dối trá: Cho dù bạn đang phải đối phó với một người yêu không chung thủy, một kẻ hai mặt, một người bạn đang đâm sau lưng bạn hay thậm chí là một thành viên không đáng tin trong gia đình, hãy cùng tôi tìm hiểu xem những lá bài Tarot nào trong một lượt trải bài có thể đề cập tới sự dối trá. (more…)

Tìm hiểu về 22 lá Ẩn Chính – Major arcana trong bộ bài Tarot

Tìm hiểu về 22 lá Ẩn Chính - Major arcana trong bộ bài Tarot một cách chi tiết và cụ thể nhất để bạn biết được tại sao nó quan trọng đến vậy khi bói bài Tarot.

Tìm hiểu về 22 lá Ẩn Chính – Major arcana trong bộ bài Tarot một cách chi tiết và cụ thể nhất để bạn biết được tại sao nó quan trọng đến vậy khi muốn bói bài Tarot.

(more…)